Privacy Policy

Privacyverklaring RobWelding

 

In deze privacyverklaring:

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
 2. Verwerkt RobWelding ook bijzondere persoonsgegevens?
 3. Met welk doel verwerken wij uw gegevens?
 4. Hoe beschermen wij uw privacy?
 5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
 6. Uw privacyrechten
 7. Contactgegevens

 

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

RobWelding verwerkt persoonsgegevens van u, wanneer u onze producten of diensten afneemt, gebruik maakt van onze diensten of wanneer u deze zelf bij het invullen van een contactformulier aan ons heeft verstrekt. Door gebruik te maken van onze producten en/of diensten stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens.

RobWelding kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens
 • Geslacht
 • IP-adres
 • Betaalgegevens
 • Fiscale gegevens

 

2. Verwerkt RobWelding ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens; bijvoorbeeld over gezondheid, religie, strafrechtelijk verleden of geboorteland.

RobWelding verwerkt als verwerkersverantwoordelijke van zakenrelaties geen bijzondere persoonsgegevens.

 

3. Met welk doel verwerken wij uw gegevens?

RobWelding verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Marketing en communicatie: wij kunnen u benaderen met nieuwsbrieven die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in) of indien u een bestaande klant en/of leverancier bent (geweest) van RobWelding. Daarnaast worden uw gegevens indien nodig gebruikt voor relatiebeheer.
 • Het leveren van producten of diensten: RobWelding verwerkt noodzakelijke persoonsgegevens om gemaakte overeenkomsten te beheren en te voltooien.
 • Verbeteren van onze (online) dienstverlening: we gebruiken ook persoonsgegevens voor analytische doeleinden. Dit maakt deel uit van ons streven om onze diensten en de gebruikerservaringen te verbeteren. Het voornaamste doel is ons online platform te optimaliseren en aan te passen aan uw wensen en onze website eenvoudiger te maken en prettiger in gebruik.
 • Management- en kwaliteitsdoeleinden: waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits, accountantscontrole en certificeringen.
 • Werving en selectie: het werven en selecteren van medewerkers van RobWelding
 • Personeelsadministratie: het voeren van personeelsadministratie voor medewerkers van RobWelding en voor naleving van geldende wet- en regelgeving.
 • Wettelijke plicht: om te voldoen aan onze wettelijke plicht kunnen persoonsgegevens door RobWelding verwerkt worden.

 

4. Hoe beschermen wij uw privacy?

RobWelding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Daarom zijn onze systemen en programma’s beveiligd. We hebben procedures om ervoor te zorgen dat personen die niet bevoegd zijn, geen toegang hebben tot uw gegevens. Daarnaast hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht.

Mocht u toch denken dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder hoofdstuk 9.

 

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

RobWelding bewaart persoonsgegevens zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk is voor realisatie van de doeleinden waarvoor zij aan ons zijn verstrekt of wettelijk is vastgesteld.

Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden

RobWelding verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

6. Uw privacyrechten

Als u wilt weten of alle persoonsgegevens die RobWelding van u heeft juist zijn, dan kunt u ons vragen een overzicht te sturen van die gegevens. Zijn de gegevens volgens u onjuist, onvolledig of overbodig, dan kunt u ons vragen deze te veranderen, aan te vullen of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering insturen naar ons via de contactgegevens zoals opgenomen onder hoofdstuk 9.

Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen op de website van de Autoriteit

 

7. Contactgegevens

Heeft u vragen over onze privacyverklaring? Neem dan contact op met ons via [email protected] of bel ons 0488 410 405